Αικατερίνη Γιαννακοπούλου

April 9, 2013  |  Deaths

Πέθανε στο Βασσαρά η Αικατερίνη Γιαννακοπούλου το γένος Μίχου και σύζυγος του Δημητρίου, που όλοι τον θυμόμαστε ως “ο ποτιστής στα Βέρροια” για πολλά χρόνια.


Comments are closed.