Βαγγελία Δημοπούλου

July 21, 2019  |  Deaths

Πέθαναν στην Κύπρο, όπου εζούσαν τελευταία η Βαγγελία Δημοπούλου-Φίλη καθώς κι’ ο σύζυγός της Χριστόδουλος Φίλης.


Comments are closed.