Βασσαράς και Βέρροια

May 20, 2015  |  Events

Μετά από ενέργειες της προέδρου του χωριού, τοποθετήθηκαν αυτές οι πινακίδες στις εισόδους των χωριών μας Βασσαρά και Βέρροια, που έδωσαν μια όμορφη αίσθηση στους επισκέπτες και διερχομένους.


Comments are closed.