Βασσαρα – Αδμινιστρατιον

Το κοινοτικό κτήριο, όπου στεγάζεται σήμερα το ιατρείο καθώς και η λέσχη του Δημοκρίτου.

Ο Βασσαράς για πολλά χρόνια αποτελούσε κοινότητα, η οποία αποτελείτο απο τον εκάστοτε πρόεδρο, γραμματέα και πενταμελές συμβούλιο που εξελέγετο καθε τέσσερα χρόνια και στην οποία υπήγετο και η περιοχή των Βερροίων. Μαζί δε με τα γύρω άλλα χωριά, δηλαδή τα Βρέσθενα, Αράχωβα, Βαμβακού, Μεγάλη Βρύση, Σελλασία, Θεολόγο, Καλύβια και Βουτιάνους, αποτελούσαν το δήμο Οινούντος εις την επαρχίαν Λακεδαίμονος. Τώρα δε και με την ανακατάταξιν των δήμων και κοινοτήτων που έγινε το 1998, αποτελεί μέρος του δήμου Οινούντος, μαζί με την Βαμβακού, Βαρβίτσα, Βουτιάνους, Βρέσθενα, Θεολόγο, Κονιδίτσα και Σελλασία, η οποία ειναι και έδρα του δήμου.

Οι πρόεδροι που υπηρέτησαν την κοινότητα του χωριού από το 1914 κι`έπειτα ήταν οι εξής.


Πάνος Θεοφίλης, ένας από τους προέδρους του χωριού.Ιωάννης Μελέτης, Παναγιώτης Παπαντώνης, Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος, Αγγελής Μασγανάς, Γεώργιος Μαλάμης, Γεώργιος Ι. Λελής, Χαράλαμπος Πορφύρης, Δημοσθένης Σγουρίτσας, για λίγο διάστημα, Κων/τίνος Φουρτούνης, Αναστάσιος Καραλής, και στην εποχή του είχε συνταχθεί μελέτη υδρεύσεως από το Καμάρι-Αγιαννάκι και με αυτή τη μελέτη το έτος 1950 χορηγήθηκαν οι σωλήνες και ήρθε το πρώτο νερό στο χωριό. Στην συνέχεια υπηρέτησαν οι Κων/τίνος Φουρτούνης, Χρήστος Γκιούρας, Γεώργιος Καρράς, Ιωάννης Μασγανάς, μετά την εκδίωξη των Γρεμανών ο Άγγελος Ψυχογιός, Ανάργυρος Ψυχογιός, Κων/τίνος Παπαντώνης, Ιωάννης Βακάλης, Γεώργιος Κάνταρος για λίγο διάστημα, Θεόδωρος
Κώστας Σπυρόπουλος, κι’αυτός υπηρέτησε το χωριό ως πρόεδρος της κοινότητος.Βαρσαμής για λίγο διάστημα, Διαμαντής Μανέτας, Κων/τίνος Σπυρόπουλος, Πάνος Θεοφίλης, Γεώργιος Ι. Κουφός, Δημήτριος Σγουρίτσας, Γεώργιος Μανέτας, Τάκης Μελέτης.