Σουδίτσα

Η ΣΟΥΔΙΤΣΑ


Η Σουδίτσα όπως εφαίνετο από την πλευρά των Βερροίων, προτού γκρεμίσουν το κάτω μέρος του βράχου, όταν ΄εκαναν την ασφαλτόστρωση του δρόμου κι’εχασε όλη εκείνη τη φυσική της ομορφιά.

Η Σουδίτσα είναι μιά μικρογραφία του Ισθμού της Κορίνθου, μέσω της οποίας περνάει ο δημόσιος δρόμος Βασσαρά-Βέρροια. Ο εκβραχισμός της ή διάνυξη έγινε το 1899 από ειδικευμένο συνεργείο τεχνιτών από το Καστρί της Κυνουρίας με επικεφαλής τον εργολάβο Κ. Φαρμασώνη. Η κατασκευή του νέου Βερροιώτικου δρόμου που περνούσε από το σημείο, ήταν το πρώτο συγκοινωνιακό έργο στα χωριά Βασσαρά-Βέρροια. Πρωτεργάτης της ιδέας ο Α. Σγουρίτσας, χορηγοί οι απόδημοι πατριώτες και ο Δήμαρχος Οινούντος Αθανάσιος Ματάλας και κατασκευαστές οι μοχθήσαντες με προσωπική εργασία Βασσαρο-Βερροιώτες.