Σοφία Λυκούση

December 19, 2016  |  Deaths

Πέθανε σρην Αθήνα η Σοφία Λυκούση, το γένος Διαμαντή Μανέτα.


Comments are closed.