Τοπικές Ονομαςίες

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
Ντορβιάς, Μουτσιάρα, Σκάλα, Ήσιωμα, Γούπατα, Μούσγα, Τσιούκα, Χούνι, Βαγένια, Λακώματα, Σταυρός, Κοκαλιάρες, Αφανόραχη, Κλήμα, Καναλόβρυση, Ελληνικά, Κακόρεμα, Ζιαμπόκα, Βούλγαρη, Σιώματα, Ποδήμα, Λεπέτσου, Λειβάδια, Πέτρου Γούρνα, Κόκκινα, Φτέρη, Νικολίτσι, Κοκκινοχώραφα, Καλογέρου, Κοτρωνάκια, Σβάρνα, κ.ά.


Η θέση κεραμιδοκάμινο στήν τοποθεσία “Λούτσα”