Φωτούλα Κατσιαφούρου

June 20, 2020  |  Deaths

Πέθανε στην Κοκινόραχη (Τσούνι) όπου και εκηδεύτηκε η Φωτούλα Κατσιαφούρου, το γένος Μουρίκη και σύζυγος του  αειμνή-στου Γιάννη Κατσιαφούρου.


Comments are closed.