Όνομα

Verroia Όνομα

     
Ο κεντρικός δρόμος, δίπλα στην απάνω βρύση και δεξιά μιά άποψη του χωριού.

Πολλές είναι οι εκδοχές περί της ονομασίας του χωριού. Γνωρίζομεν ότι, η αρχική του ονομασία ήταν Οινούς και η αλλαγή του σε Βέρροια, προήλθε μάλλον από την Μακεδονική πόλη Βέρροια, από αποίκους που ερχότανε κατά τον Μεσαίωνα από τα ορεινά μέρη της Ελλάδος για καλλίτερη επιβώση. Ένας άλλος λόγος που πιστύομε ότι έλαβαν την ονομασία τους από την ομόνυμη πόλη της Μακεδονίας Βέρροια, είναι απο την ομοιότητα του φυσικού εδάφους και των δύο. Η Μακεδονική Βέρροια, είναι κτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου, μέσα σε καταπράσινη βλάστιση και άφθονα νερά. Τα Βέρροια τα δικά μας (της Λακωνίας), είναι κτισμένα στη ρίζα ενός βουνού, μέσα σε μιά καταπράσινη κοιλάδα, περικλεισμένη ολόγυρα από βουνά πυκνοσκεπασμένα από πεύκα και έλατα. Η πρασινάδα δε αυτή οφείλεται στις αμέτρητες βρυσούλες που είναι σκορπισμένες στην όλη περιοχή.

Το σπίτι του Γιάννη Κουφού, το οποίο έφτιαξε μόνος του εκ βάθρων.

Το σπίτι του Γιώργη Σταυρόπουλου, πρίν πάρομε τον κατήφορο γιά την πηγή του Κατουρέλι.