Βούλα Μιχαήλ

July 14, 2017  |  Deaths

Πέθανε στο Washington DC, η Βούλα Μιχαήλ, το γένος Σακελλάρη και σύζυγος του αειμνήστου Παρασκευά Μιχαήλ.


Comments are closed.