Πότα Κοντάκη

December 1, 2017  |  Deaths

Πέθανε στο Βασσαρά η Πότα Κοντάκη, σύζυγος του αειμνήστου Παντελή Κοντάκη.


Comments are closed.