Μαρία Πρόκου

December 1, 2017  |  Deaths

Πέθανε στο Βασσαρά, η Μαρία Πρόκου, σύζυγος του αειμνήστου Παναγιωτάκη Πρόκου


Comments are closed.