Γεώργιος Σταυρόπουλος

February 14, 2016  |  Deaths

Πέθανε στην Αθήνα ο Γεώργιος Σταυρόπουλος (Βουτσής). ΄Ηταν ο μόνος άνθρωπος που έμενε στα Βέρροια τα τελευταία χρόνια, χειμώνα και καλοκαίρι.


Comments are closed.